Kampanj

Vi är igång och kampanjar igen. Det är oerhört roligt att kampanja och se energin hos våra företrädare. Vi har redan haft 2 kampanjer efter EU valet med många intressanta samtal med våra invånare där man tycker att det är tråkigt att valdeltagandet inte var högre. Många är fundersamma över varför inte fler vill gå till vallokalen och påverka.

I Ale hade vi bara ca 50% valdeltagande. Varför är det så få som tycker att EU är viktigt när EU påverkar oss i Sverige så mycket? Man kan också se 3 enfrågepartier som gick fram kraftigt i EU valet, något som också bör reflekteras över, och jag håller med invånarna om att det är väldigt bekymmersamt. Det är som att det räcker med en fråga och att partiet inte behöver ha en bra politik för alla områden. Om man verkligen ska veta vad man som väljare kommer få när man ger något parti sin röst så behövs helhetsperspektivet.

Näringsliv och ortsutvecklingsmöten

Rekrytering av ny näringslivschef

Rekryteringen är i full gång efter Jannike. Vi har haft ute annons och över 50, väldigt kvalificerade, personer sökte. Det är ett extremt bra söktryck och vi ska känna oss hedrade över en del av de namn som är med. Många av de som söker nu sökte inte förra gången vi rekryterade ny näringslivschef och det är ett gott betyg för oss i Ale. Människor runt omkring oss märker att Ale vill vidare och att vi gör allt som krävs för ett bättre näringslivsklimat.

Något som är viktigt nu i intervjuerna och urvalet är att näringslivet är med från början. De har avgörandet för vem som blir ny chef. Deras önskemål är det absolut viktigaste på den här resan. Det är otroligt roligt att lämna över ansvaret till näringslivsrådet, våra företagare, och denna gången fungerar det lika bra som när vi rekryterade Jannike.

Ortsutvecklingsmöten 

Jag har varit på alla ortsutvecklingsmöten, utom två, Alvhem och Alafors dit jag inte hade möjlighet att komma. Något som är genomgående på alla ortsutvecklingsmöten är att Aleborna är mer positiva idag till allt som händer i kommunen och kommunens utveckling. Man kan se skillnader mellan orterna givetvis vad man prioriterar och värderar, mycket beroende på hur centralt och nära kommunikationer man bor. Det är viktigare med fungerande vägar och bredbandsutbyggnad i Hålanda än i Bohus, där man istället pratar mer skola.

Skola har överhuvudtaget pratats om mer på alla våra ortsutvecklingsmöten och jag tycker att det är väldigt positivt att det har blivit en allt vanligare punkt på dagordningarna. Det är tillsammans vi förbättrar Ales skolor.

En annan viktig fråga, särskilt för Starrkärr, är 400 KW kabeln som planeras att byggas av Svenska Kraftnät. Vi i politiken arbetar på att skriva brev till vår infrastrukturminister Catarina Elmsäter-Svärd och Anna-Karin Hatt för att de ska påverka hur regleringsbrevet är skrivet. Regleringsbrevet styr hur statliga myndigheter ska arbeta. I Svenska Kraftnäts regleringsbrev står inte att de måste ta hänsyn till samhällsnyttan när de drar nya ledningar. Det gör exempelvis att Svenska Kraftnät inte vill gräva ner kabeln som planeras, så som vi vill att de ska göra för att kunna använda marken till privatbostäder, vacker natur och näringsverksamhet. De ser enbart att nedgrävning av kabeln blir en mycket dyrare investering, och utan att behöva se till samhällsnyttan är det prislappen som styr.

I både Älvängen och Nödinge förs positiva samtal om orternas utveckling, om förtätning och att vi behöver få fart på det, vi kan inte bara snacka om det längre. Vi kommer som ett led i det att anställa två centrumutvecklare som ska hantera projekten och se till att alla intresseägare, som äger olika fastigheter, drar åt samma håll.

Vi har haft samråd med vårt bolag Alebyggen och vi ser nu att de kommer loss i flera byggprojekt. De bygger, och planerar att bygga, främst i Alafors, Nol, Älvängen och Nödinge. På 4 orter är alltså Alebyggen nu igång och tar ganska stora kliv framemot att börja bygga. Det är väldigt glädjande eftersom vi har ett stort behov av lägenheter i Ale och nu är det äntligen på gång.

Ungdomsfrågor!

PSYNK

En väldigt viktig och prioriterad fråga för oss i alliansen i Ale är unga människors psykiska ohälsa, speciellt gällande unga tjejer som är en särskilt sårbar grupp. Ett av tre mål i vår verksamhetsplan för hela kommunen är ”bättre folkhälsa” och det vi mäter på är särskilt tjejers psykiska ohälsa. Genom att göra det visar vi att det är en viktig fråga för hela kommunen och att vi ska bli bättre på vårt arbete. När ungdomar mår dåligt psykiskt lämnar vi dem inte i vår kommun – vi söker hela tiden nya vägar att fånga upp problemen. Hela frågan är otroligt komplex eftersom psykisk ohälsa kan bero på tusen och en sak och vi i kommunen har ett enormt ansvar att se alla olika individer hos oss i Ale och vara redo att sätta in de åtgärder som krävs så att alla faktiskt har lika förutsättningar – alla är lika viktiga för oss i Ale, alla behövs.

I torsdags var vi ett gäng från Ale uppe i Stockholm på en nationell konferens på Kungliga Musikaliska Akademiens hus, PSYNK – psykisk hälsa, barn och unga (läs mer om det här) Vi hade en egen monter och konferensen fyllde egentligen två syften – dels marknadsföra vad vi i Ale gör inom det här området men också byta erfarenheter med andra kommuner och lära oss mer.

Flera kommuner har samma dilemma som oss. Vi har kommit en lång väg i samtalet med varandra, att vi vågar pröva nya sätt men också att vara öppna med vad som fungerar och inte – det gör att vi faktiskt kan komma vidare och tillsammans hitta bättre lösningar.

LUPP

Vi har hittat ett riktigt häftigt sätt att fördjupa ungdomsinflytandet ytterligare!

Just nu pågår ett spännande planeringsarbete med att ta hand om resultaten från LUPPen (lokal ungdomsundersökning). LUPPen frågar elever i åk 8 och åk 2 på gymnasiet alltifrån hur de mår till hur de gör sina prioriteringar, vilka intressen de har och vad de tycker borde finnas i kommunen som inte finns idag. Det är en gedigen undersökning och resultaten används faktiskt av politikerna, de leder till konkret förändring. Exempel på detta är mötesplats ungdom, särskilda busskort för ungdomar i Ale, fler inriktningar i kulturskolan osv. Nu tar vi steget längre eftersom vi vill ta ungdomsinflytandet ännu längre.

I Eskilstuna arbetar man med en modell som vi nu tar till oss. Vi kommer anställa ungdomar i sommar för att bearbeta resultaten från LUPP. De ska ställa följdfrågor till ungdomar på gator och torg, göra lite analys av LUPP svaren helt enkelt och hitta svar på vissa saker som LUPP inte ger. Resultaten av det arbetet kommer att presenteras mitt under valrörelsen vilket såklart kommer ge mycket extra energi till politiken. Alliansen i Ale brinner verkligen för vilka frågor som är viktiga för ungdomarna och de intressanta inspelen från ungdomarna som kommer komma under valrörelsen kommer såklart politikerna lyssna på. Vi kommer antagligen öka ungdomsinflytandet rejält genom det här försöket. Jättehäftigt tycker jag!

Alekuriren

I veckan som var träffade jag, Isabell Korn och Carina Zito, Alekuriren för att presentera oss som de 3 första namnen på moderaternas lista till kommunfullmäktige i valet i september. Vi hade ett riktigt bra möte och hade en chans att visa, i lugn och trevlig miljö, vad vi nu ser framför oss och att vi är ett gott gäng som trivs ihop.

Goda nyheter för skola och näringsliv

Vi satsar på skolan!

Den viktigaste frågan i politiken just nu är skolfrågan, dels på riksplanet men även hos oss i Ale.

Den 27 januari var jag, Isabell Korn och Daniel Mörner från Ale på en skolkonferens i Stockholm och att Moderaterna har fullt fokus på skolan blev särskilt tydligt då vår statsminister Fredrik Reinfeldt inledde dagen. Han la tonvikt på skolans betydelse för ett gott liv, att det är grunden till arbete, en stark välfärd och Sveriges konkurrenskraft. Nya satsningar har nyligen kommit från regeringen och en av de som vi i Ale valt att särskilt ta till oss är förstelärartjänsten. (En förstelärare är en särskilt skicklig lärare som dels fortsätter undervisa men som också sprider sina kunskaper till andra lärare. Vi har nu 10 förstelärare i kommunen som är spridda över grundskolan. Karriärmöjligheten och lönelyftet i den här satsningen är också viktiga för att höja lärarnas status.)

För oss i moderaterna är det självklart att en duktig lärare ska få chansen att utvecklas ytterligare, för lärarens skull och för elevernas. För oss i moderaterna är det självklart att en skicklig lärares kunskaper ska spridas så att lärarna kan lära av varandra och bli bättre tillsammans. För oss i moderaterna är det också självklart att vi har förtroende för lärarna och pedagogerna. Vår roll som politiker är att ge våra rektorer och lärare rätt verktyg så att de och våra elever kan växa. Det var ett väldigt uppsluppet uppstartsmöte som förstelärarna hade i kommunledningskontoret i veckan för att sätta arbetsformerna. Det var underbart att se en sådan energi och lust! Det bådar gott för våra skolor i Ale som fortfarande är, och alltid kommer vara, vår mest prioriterade verksamhet.

Näringslivet klättrar

Det går väldigt bra för Ale kommun inom fler områden utöver skolan, vilket är mycket glädjande. Nästa fantastiska nyhet är näringslivsklimatet i kommunen, som trotsar alla trender och som fortsätter uppvisa en enormt positiv utveckling. De som var något mer pessimistiska 2012 efter den första succémätningen menade på att trenden inte skulle hålla i sig – men 2013 gav svar på tal! När andra kommuner i västra götaland kämpar med negativa rapporter om näringslivsklimatet går Ale åt andra hållet och blir bättre och bättre.

Här kan vi se en stor skiljelinje i politiken. Socialdemokraterna styrde i 16 år och näringslivsresultatet kördes i botten. När vi i alliansen tog över insåg vi att politiker inte har alla svar på förhand och ingen verksamhet blomstrar om vi pekar med hela handen. Vi i Moderaterna är ett lyssnande parti – alltså gav vi oss ut och lyssnade på våra företagare. Vi bjöd in till samtal och förde en uppriktig dialog och vi tog vara på den gemensamma viljan att lösa problemen. Vi var dessutom beredda att vidta de åtgärder som krävdes. En av de saker som vi genomfört och som tydligt har bidragit till en positiv, vändande trend var inrättandet av näringslivsrådet – där näringslivet fick en tydlig och stark röst – samt att näringslivet fick välja vem som kommunen skulle anställa till ny näringslivschef. Vi i moderaterna vet att näringslivet har kunskapen och idéerna om vad som behöver göras för att politiken ska underlätta deras förutsättningar. Vi anser därför att vi givetvis ska ta tillvara den kunskapen och låta näringslivet påverka sina förutsättningar, precis som vi tycker det är viktigt att lyssna till pensionärsråd, ungdomsråd och funktionshinderråd.

Kampanj

Avslutningsvis kan sägas att jag och ett gäng moderater trotsade det iskalla snöfallet i fredags eftermiddag och kampanjade i Älvängen utanför Netto. Som tur var hade vi en skön brasa som värmde oss, och politiska budskap som värmde människorna vi träffade. Oavsett väder och vind är vi ute varje fredag och lyssnar till väljarna – ingenting stoppar oss!