Ungdomsfrågor!

PSYNK

En väldigt viktig och prioriterad fråga för oss i alliansen i Ale är unga människors psykiska ohälsa, speciellt gällande unga tjejer som är en särskilt sårbar grupp. Ett av tre mål i vår verksamhetsplan för hela kommunen är ”bättre folkhälsa” och det vi mäter på är särskilt tjejers psykiska ohälsa. Genom att göra det visar vi att det är en viktig fråga för hela kommunen och att vi ska bli bättre på vårt arbete. När ungdomar mår dåligt psykiskt lämnar vi dem inte i vår kommun – vi söker hela tiden nya vägar att fånga upp problemen. Hela frågan är otroligt komplex eftersom psykisk ohälsa kan bero på tusen och en sak och vi i kommunen har ett enormt ansvar att se alla olika individer hos oss i Ale och vara redo att sätta in de åtgärder som krävs så att alla faktiskt har lika förutsättningar – alla är lika viktiga för oss i Ale, alla behövs.

I torsdags var vi ett gäng från Ale uppe i Stockholm på en nationell konferens på Kungliga Musikaliska Akademiens hus, PSYNK – psykisk hälsa, barn och unga (läs mer om det här) Vi hade en egen monter och konferensen fyllde egentligen två syften – dels marknadsföra vad vi i Ale gör inom det här området men också byta erfarenheter med andra kommuner och lära oss mer.

Flera kommuner har samma dilemma som oss. Vi har kommit en lång väg i samtalet med varandra, att vi vågar pröva nya sätt men också att vara öppna med vad som fungerar och inte – det gör att vi faktiskt kan komma vidare och tillsammans hitta bättre lösningar.

LUPP

Vi har hittat ett riktigt häftigt sätt att fördjupa ungdomsinflytandet ytterligare!

Just nu pågår ett spännande planeringsarbete med att ta hand om resultaten från LUPPen (lokal ungdomsundersökning). LUPPen frågar elever i åk 8 och åk 2 på gymnasiet alltifrån hur de mår till hur de gör sina prioriteringar, vilka intressen de har och vad de tycker borde finnas i kommunen som inte finns idag. Det är en gedigen undersökning och resultaten används faktiskt av politikerna, de leder till konkret förändring. Exempel på detta är mötesplats ungdom, särskilda busskort för ungdomar i Ale, fler inriktningar i kulturskolan osv. Nu tar vi steget längre eftersom vi vill ta ungdomsinflytandet ännu längre.

I Eskilstuna arbetar man med en modell som vi nu tar till oss. Vi kommer anställa ungdomar i sommar för att bearbeta resultaten från LUPP. De ska ställa följdfrågor till ungdomar på gator och torg, göra lite analys av LUPP svaren helt enkelt och hitta svar på vissa saker som LUPP inte ger. Resultaten av det arbetet kommer att presenteras mitt under valrörelsen vilket såklart kommer ge mycket extra energi till politiken. Alliansen i Ale brinner verkligen för vilka frågor som är viktiga för ungdomarna och de intressanta inspelen från ungdomarna som kommer komma under valrörelsen kommer såklart politikerna lyssna på. Vi kommer antagligen öka ungdomsinflytandet rejält genom det här försöket. Jättehäftigt tycker jag!

Alekuriren

I veckan som var träffade jag, Isabell Korn och Carina Zito, Alekuriren för att presentera oss som de 3 första namnen på moderaternas lista till kommunfullmäktige i valet i september. Vi hade ett riktigt bra möte och hade en chans att visa, i lugn och trevlig miljö, vad vi nu ser framför oss och att vi är ett gott gäng som trivs ihop.

Nomineringsstämma

Idag har vi haft nomineringsstämma och årsmöte i Ale, tidigt i förmiddags fick vi tyvärr besked att vår partiombudsman, Ulf Hanstål, som skulle suttit som ordförande för mötet hade blivit sjuk. Efter några samtal ställde Kungälvs kommunalråd, Anders Holmensköld, upp. Han ledde mötet med en rask elegans och vi kunde under trevliga former fastställa vår valsedel till kommunvalet. Backa säteri erbjöd oss både rum och en god buffé.

Jag tycker att det är ett bra gäng som nu ska leda moderaterna och söka förtroende hos aleborna för att få fortsätta leda Ale in i framtiden. Vi har erfarenhet, kontinuitet och nytänkande och med detta en bredd för att på ett bra sätt forma den nya politiken. Det är också roligt att vi har många helt nya namn på listan, medlemmar som nu går vårt gedigna traineeprogram.

Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla de som röstat i provvalet och de som i dag var på stämman. Ett stort och uppriktigt tack för förtroendet att få företräda moderaterna i Ale som listetta!

 

Skolsatsning, funktionshinderfrågor och näringsliv!

Stockholm

I onsdags var jag och Britt-Marie Hagman i Stockholm för att presentera Ales arbete med en-till-en satsningen (en dator per elev, läs inlägget om det här)

Britt-Marie höll en bra presentation som var väldigt uppskattad. Många hade frågor och sökte kontakt när hon var klar. Vi i Ale har hållit på längre än någon annan kommun med satsningen och dessutom kommit till fullt genomförande först av alla. Detta har gjort att vi nu kan mäta resultaten på elevernas nationella prov och se den enormt positiva påverkan datorerna och läsplattorna har.

Vi undrade länge vilken påverkan IT i klassrummet skulle ha, och med Britt-Maries resultat kan vi nu säga att vi vet att det har en stor effekt. Något vi ser är bl a att Britt-Maries klasser får ett fantastiskt fint resultat med 100 % utfall på de nationella proven, något som inga andra klasser i Ale eller landet har.

DHR

I onsdags var också Isabell Korn och Dan Björk representanter för moderaterna på besök hos DHR (en organisation för människor med rörelsehinder). Funktionshinder frågor är viktiga – i vårt Ale behövs alla människor och alla är lika viktiga. Samhället ska fungera för alla individer som bor och verkar. Vi ska inte ställa olika krav, vi ska ställa lika höga krav för alla individers möjlighet till valfrihet och rörelsefrihet. Kollektivtrafik ska fungera oavsett om man sitter i rullstol eller ej. Dörrarna till butiker ska kunna öppnas enkelt för alla. Hjälp och stöd ska inte bara ges till den individ som orkar slåss och kämpa för sina rättigheter – alla ska ha samma möjligheter. Vi har en del att arbeta med på det här området i kommunen och för oss är det självklart att ta med de här frågorna i våra politiska handlingsprogram för nästa mandatperiod.

Blandade känslor

Torsdagen var både rolig och tråkig. Det roliga var när jag på kvällen besökte företagarföreningens årsmöte. Det är en förmån att få träffa alla företagare som verkar i vår kommun och lyssna till vad de har att säga. I torsdags förde de bl a en bra dialog om Älvängens utveckling och hur viktigt det är att Älvängen växer och att fler företag etableras, eftersom de som redan verkar där också gynnas av det.

Det tråkiga under torsdagen är att Jannike Ahlgren, vår fantastiska näringslivschef sa upp sig. Det är otroligt tråkigt för vår del eftersom vi i Ale är en klättrarkommun på näringslivsstegen. Vi har kommit en bra bit mot att bli den bästa näringslivskommunen och Jannike har varit ovärderlig i det arbetet. Hon blev headhuntad av Varbergs kommun och fick en ny karriärmöjlighet och utmaning hon inte kunde tacka nej till, vilket vi har full förståelse för. Nu går vi in i en ny rekryteringsprocess och kommer göra som vi gjorde under rekryteringen av Jannike – vi kommer använda oss av företagarna för att hitta en näringslivschef som ska kunna företräda dem eftersom det visat sig vara en framgångsmodell. Vi önskar Jannike all lycka till i framtiden!

Personliga möten

En trevlig överraskning under förra veckan var också när en person kom fram till mig spontant och hälsade glatt att han skulle rösta på oss i valet. Han tyckte att vi hade visat att vi tog ansvar för kommunen, att det har hänt mycket och att vi tagit många bra beslut. Det var ett personligt möte som värmde och gav mycket energi. Det var en fantastisk bekräftelse på att vi i alliansen gör skillnad i politiken och kommunen.

Fredagskampanj

Veckan avslutades med en jättetrevlig kampanj i Nödinge utanför Ica. Många personer kom fram och pratade med oss och det var en positiv stämning över huvud taget. Vi känner oss alla taggade inför valet och alla trevliga möten med Aleborna ger otroligt mycket energi! Nu längtar vi tills valrörelsen sätter igång på riktigt!