Ale

Vi har påbörjat en resa med Ale kommun och bilden av Ale börjar förändras. Mediarapporteringen är mer positiv, fastighetspriserna stiger och näringslivsklimatet har förbättrats. Med andra ord har vi gjort skillnad under denna mandatperiod.

Vi har lång väg kvar på resan till att bli den bästa kommunen i Sverige. Förutsättningarna för att bli den framtidssäkra och attraktiva kommunen är goda men för att lyckas krävs det att vi fullföljer vårt förändringsarbete.Jag vill fortsätta det arbetet för Moderaterna, Alliansen och Ale.

Jag har lärt mig mycket under den gågna perioden som jag vill använda för att fortsätta förbättringsresan för vår kommun. Utmaningarna är fortfarande många – skolan, tryggheten och tillväxten – men vi moderater har verktygen och energin för att ta oss an den utmaningen ytterligare en period.