Speed dating

Jag träffade nyligen en företrädare för näringslivet som hade uppslag och idéer för hur unga och företag ska mötas. En av idéerna var en slags ”speed dating” mellan ungdomar och företag där de skulle få chansen att sitta ner och prata och upptäcka varandra. Det är oerhört stimulerande att se engagemanget hos företagen för våra unga och att man inte är obekymrad över ungdomsarbetslösheten. Man vill aktivt från näringslivets sida erbjuda ungdomar vägar in på arbetsmarknaden. Jag hoppas att vi under tidig höst kan presentera företagarens förslag i Ales verksamhet.

Ett stort problem är att ungdomar vill ha kontakt med företagen och företagen vill ha kontakt med ungdomarna men de har idag ingen naturlig mötesplats. Att en företrädare för näringslivet då har en konkret idé som han lyfter med mig är väldigt roligt, särskilt när det gäller ett så svårt område som ungdomsarbetslösheten.

Alldeles för sällan händer det att sådana här initiativ kommer fram, inte för att de saknas bland företagarna, men för att förutsättningarna nog inte funnits tidigare. Jag tror att den goda dialogen vi nu har skapat, och fortsätter bygga på, mellan näringslivet, kommunen och politiken, speciellt genom näringslivsrådet, har gett den positiva anda som gör att fler förslag som detta förhoppningsvis lyfts upp. Det är ju ändå så det går till. Vi i politiken är företrädare, vars uppgift är att lyssna, ta till oss och lyfta fram bra idéer som vi sedan kan göra verklighet av tillsammans med olika aktörer. Tillsammans förbättrar vi Ale.

Näringslivschef och besök

Näringslivschef

Nu är den nya näringslivschefen utsedd! Förra veckan utsåg näringslivsrådet sin nya chef. Vi hade intervjuer med de sista kandidaterna förra veckan. Jag satt med och lyssnade men var inte delaktig i beslutet utan det var 100% näringslivsrådet som valde, helt eniga. Den nya chefen (jag får inte säga namnet än) har alltså ett väldigt gott stöd att börja sitt nya arbete med. Så fort det bara går, och rekryteringen är officiell, kommer jag berätta vem den nya personen är som ska fortsätta vår framgångsresa tillsammans med näringslivet.

Finbesök

I veckan hade vi två besök från våra riksdagsledamöter, Camilla Waltersson Grönvall och Mikael Cederbratt.

Jag och Camilla träffades i torsdags på Nordgärdets förskola i Surte och pratade med personalen i samband med att det var förskolans dag. Vi hade med oss tårta till personalen för att uppmärksamma dagen, vi fick vara med barnen på deras samling och lyssna på saga och pratade en hel del med personalen. Det var ett väldigt trevligt besök som gjorde hela min dag!

Dagen efter, i fredags, kom Mikael på besök och började med att kampanja med oss på Ale torg under lunchen. Vi hade en bra uppslutning med kampanjare och fick en stor mängd bra samtal. Mitt under lunchtid i det fina vädret hade folk tid att småprata en hel del med oss, det kändes väldigt positivt! Efter kampanjen gick jag och Mikael till Bella Mia i Nödinge för ett ”pizzapolitik möte” som vi kallar det.

Mikael ville höra vad det speciella bakom pizzeriorna är. Det är alltid det första som kommer till en ort som växer och det sista som överger orten när invånarna flyttar. De är alltid lönsamma och levererar god mat. Vad är hemligheten bakom pizzorna? Ägaren till Bella Mia är en företagare som är helt grym. 6 juni 1992 kom han till Sverige och en månad senare hade han ett jobb. 1 maj 1993, mindre än 1 år senare, startade han sitt eget företag och sedan dess har han varit egenföretagare. Han har nu två restauranger och anställer en hel del folk.

Han hjälper gärna människor in i samhället så som han hjälptes in. Hos honom måste man inte kunna perfekt svenska, han kan lotsa nya människor in på arbetsmarknaden ändå. Det är företagare som den här restaurangägaren som skapar nya jobb, som gör vår kommun attraktiv och som bidrar till vår välfärd. För honom är också den sänkta arbetsgivaravgiften, som alliansen införde, för ungdomar viktig. Det har möjliggjort anställningar av ungdomar mer än tidigare när den var hög. Då var han tvungen att ha ett större behov innan han anställde, tröskeln är idag lägre och fler Ale-ungdomar kan alltså få jobb lättare nu.

Tillbaka igen!

Näringslivsgala

För ungefär 2 veckor sedan hade vi näringslivsgala i Surte, en jättehäftig tillställning. Det som var så roligt med den galan dessutom var att, till skillnad från tidigare näringslivskvällar, så kom inte bara de vanliga företagarna utan många nya också som vi inte sett i sådana sammanhang förut. Nätverkandet under kvällen fick, tack vare det, en rejäl skjuts. Vi kunde se tydligt att med lite nya grepp så når vi nya företag som vi kan ha dialog med och lära känna och det är väldigt viktigt för utvecklingen.

VAKNA

Detta året fyller VAKNA 10 år och det ska firas ordentligt. I VAKNA har vi hittat ett koncept där man lyckats väva ihop allt. Under firandet av 10-års jubiléet var det politiker och tjänstemän där, vilket inte är så förvånande, men även företrädare från föreningslivet, från näringslivet och ett gäng ungdomar var på plats. Här var alla med och alla var glada och stolta över ”sitt” VAKNA projekt. Alla som var där tror jag kände sig involverade och som en del av VAKNA, det är allas projekt på något sätt och det blir väldigt speciellt.

Efter 10 år är VAKNA en verksamhet som fortfarande frodas. Jag tror att den största anledningen till det är att man hela tiden tänker nytt och är anpassningsbar till nya förutsättningar. Festivalborg, en del av VAKNAs verksamhet är ett exempel på det. Festivalborg startade för ett gäng år sedan eftersom vi hade mycket problem bland Ales ungdomar med fylla och droger just under valborgshelgen, och man ville ge ungdomarna ett helt nyktert och drogfritt alternativ. Förra året var över 800 ungdomar på plats medan det i år var en stor del färre. Det oroade många, men jag fick ett mail av TB, projektledare för VAKNA, morgonen efter Festivalborg där han kunde berätta att rapporten från fältarbetarna och polisen, som var ute kvällen före, berättade att det var lugnt i hela Ale. Förebyggande arbetet fungerar alltså, detta är ett kvitto på det.

Kanske visar detta att trenden har vänt, men det gör sig inte självt. VAKNA behövs och Festivalborg behövs i någon form även i framtiden. Hade man inte gjort något alls hade nog inte rapporten varit lika positiv, för samtidigt som detta är resultatet av årets valborg i Ale kunde vi läsa i tidningen dagen efter att en ung kille blivit skjuten i Biskopsgården i Göteborg. Varför händer det på ena platsen, men inte på den andra? Vi ska vara både stolta och glada över våra framgångar, för trots att vi är en kranskommun till Göteborg har vi en tryggare närmiljö än på andra ställen.

Ungdomsfrågor!

PSYNK

En väldigt viktig och prioriterad fråga för oss i alliansen i Ale är unga människors psykiska ohälsa, speciellt gällande unga tjejer som är en särskilt sårbar grupp. Ett av tre mål i vår verksamhetsplan för hela kommunen är ”bättre folkhälsa” och det vi mäter på är särskilt tjejers psykiska ohälsa. Genom att göra det visar vi att det är en viktig fråga för hela kommunen och att vi ska bli bättre på vårt arbete. När ungdomar mår dåligt psykiskt lämnar vi dem inte i vår kommun – vi söker hela tiden nya vägar att fånga upp problemen. Hela frågan är otroligt komplex eftersom psykisk ohälsa kan bero på tusen och en sak och vi i kommunen har ett enormt ansvar att se alla olika individer hos oss i Ale och vara redo att sätta in de åtgärder som krävs så att alla faktiskt har lika förutsättningar – alla är lika viktiga för oss i Ale, alla behövs.

I torsdags var vi ett gäng från Ale uppe i Stockholm på en nationell konferens på Kungliga Musikaliska Akademiens hus, PSYNK – psykisk hälsa, barn och unga (läs mer om det här) Vi hade en egen monter och konferensen fyllde egentligen två syften – dels marknadsföra vad vi i Ale gör inom det här området men också byta erfarenheter med andra kommuner och lära oss mer.

Flera kommuner har samma dilemma som oss. Vi har kommit en lång väg i samtalet med varandra, att vi vågar pröva nya sätt men också att vara öppna med vad som fungerar och inte – det gör att vi faktiskt kan komma vidare och tillsammans hitta bättre lösningar.

LUPP

Vi har hittat ett riktigt häftigt sätt att fördjupa ungdomsinflytandet ytterligare!

Just nu pågår ett spännande planeringsarbete med att ta hand om resultaten från LUPPen (lokal ungdomsundersökning). LUPPen frågar elever i åk 8 och åk 2 på gymnasiet alltifrån hur de mår till hur de gör sina prioriteringar, vilka intressen de har och vad de tycker borde finnas i kommunen som inte finns idag. Det är en gedigen undersökning och resultaten används faktiskt av politikerna, de leder till konkret förändring. Exempel på detta är mötesplats ungdom, särskilda busskort för ungdomar i Ale, fler inriktningar i kulturskolan osv. Nu tar vi steget längre eftersom vi vill ta ungdomsinflytandet ännu längre.

I Eskilstuna arbetar man med en modell som vi nu tar till oss. Vi kommer anställa ungdomar i sommar för att bearbeta resultaten från LUPP. De ska ställa följdfrågor till ungdomar på gator och torg, göra lite analys av LUPP svaren helt enkelt och hitta svar på vissa saker som LUPP inte ger. Resultaten av det arbetet kommer att presenteras mitt under valrörelsen vilket såklart kommer ge mycket extra energi till politiken. Alliansen i Ale brinner verkligen för vilka frågor som är viktiga för ungdomarna och de intressanta inspelen från ungdomarna som kommer komma under valrörelsen kommer såklart politikerna lyssna på. Vi kommer antagligen öka ungdomsinflytandet rejält genom det här försöket. Jättehäftigt tycker jag!

Alekuriren

I veckan som var träffade jag, Isabell Korn och Carina Zito, Alekuriren för att presentera oss som de 3 första namnen på moderaternas lista till kommunfullmäktige i valet i september. Vi hade ett riktigt bra möte och hade en chans att visa, i lugn och trevlig miljö, vad vi nu ser framför oss och att vi är ett gott gäng som trivs ihop.