Marknadsföring och kyrkträff

Marknadsföring 

En fantastiskt rolig nyhet från förra veckan är att Alebacken tog hem SLAOs (branschorganisationen för skidanläggningar) pris – ”Årets skidambassadör 2014”! De tävlar med Skistar och alla de stora skidbackarna i Åre, Idre, Sunne osv. De tar alltså hem priset före alla andra och får stående ovationer i den stora församlingen.

Här har vi ytterligare en spelare, föreningslivet, som visar hur viktiga de är för att göra oss i kommunen attraktiva och som uppmärksammar vår kommun nationellt. Det är det som lyser igenom positiva mätningar sedan. De sätter oss på kartan helt enkelt!

Kyrkträff

I förra veckan hade kyrkorna i starrkärrsområdet, alltså kyrkorna i Älvängen och Nol en s k biskopsvisitation och jag fick chansen att träffa kontraktsprosten! Vi pratade främst om Blå Kyrkan i Älvängen och jag upplevde att det var ett otroligt positivt möte.

Församlingen i Älvängen behöver bygga en ny kyrka medan vi i kommunen gärna vill använda den nuvarande fastigheten för centrumutveckling. Diskussionerna kring det här har pågått i säkert 8 år och ingen part har kommit vidare. I tisdags när vi träffades hade vi ett väldigt bra samtal och nu tror jag att vi faktiskt är påväg framåt. Båda parter har något att vinna på en smart rockad – de vill ha en ny plats för kyrka och vi behöver deras mark för vår centrumutveckling. Det blir spännande att se vad nästa steg blir.

Mätningar

Fastighetspriserna stiger rejält i vår kommun! I förra veckan fick vi rapport om att Ale kommuns fastighetspriser ökar mest i Västra Götaland, just nu med hela 18%. Det är en väldigt viktig signal om att kommunen är attraktivare för husköpare från Göteborg, Kungälv och Trollhättan, för det är därifrån vi tror att husköparna kommer i huvudsak.

Blir vi fler invånare är vi fler som delar på kostnaderna för service och tjänster som erbjuds i kommunen så det ger oss möjligheter att fortsätta bli bättre. Med fler invånare kommer också mer skattepengar till våra viktiga verksamheter i kommunen, skola, omsorg, samhällsbyggande, kultur och fritid och sen är det givetvis så att för de som redan är Alebor så ökar ju deras bostäders värde så våra Alebor blir lite rikare. Det är ju en rolig morgon att vakna till!

I förra veckan fick vi också en mätning som tidningen Fokus gjort, då de presenterade en lista på hur bra kommunerna är att bo i. Även i den mätningen tar vi ett jättekliv framåt, lika stort som i näringslivsmätningen och vi landar på plats 61 från tidigare plats 132. Se rapporten här.

Just nu är det alltså tre olika rapporter som visar att Ale går framåt, vi mår bättre som kommun, det händer mycket och det är många som bidragit till det. Alla invånare, föreningslivet, politiken, tjänstemännen och företagarna har alla en viktig roll i att göra vår kommun mer attraktiv!

Mer pengar till skola och omsorg

Mer pengar

Skatteprognosen som kom senast visar på ännu fler positiva siffror. Lägger man samman prognoserna detta året får vi ytterligare 9 miljoner i skatteintäkter. Det betyder att vi är fler alebor, men framförallt att vi är fler alebor som arbetar. Det är fantastiskt roligt att se i arbetslöshetsstatistiken att vår arbetslöshet sjunker. Varje månad under 2014 har den sjunkit ytterligare och vi fortsätter göra insatser för att påskynda detta ytterligare. Detta gör ju att vi kan satsa ännu mer pengar på skola och omsorg här i Ale, så att vår kommun blir en ännu bättre kommun att bo.

I Ales skolor vill vi lära oss mer

125 lärare, rektorer och förskolelärare är med i arbetet i första skedet och många röster har menat på att detta borde gjorts för längesedan och att det är fantastiskt bra att nu görs. Ett första förslag från lärarna, som just nu arbetar intensivt i fokusgrupper, ska komma till oss i politiken innan sommaren och vi har fått ett väldigt bra gensvar. Många fler än vad som ”fick plats” har visat intresse och vill vara med i projektet.

Det finns mycket energi i grupperna och i politiken pratar vi om det här med stor förväntan. Vi ser fram emot att få se förslagen och hoppas att detta blir riktigt bra. Det är bråttom också, därför ska förslagen från lärarna och rektorerna in redan innan sommaren. Vi har många elever som inte har råd att vänta på en lång, krånglig och byråkratisk process innan det blir annorlunda tag, och genom detta visar vi redan att det kan gå fort när man har en bred politisk enighet.

Näringsliv och ortsutvecklingsmöten

Rekrytering av ny näringslivschef

Rekryteringen är i full gång efter Jannike. Vi har haft ute annons och över 50, väldigt kvalificerade, personer sökte. Det är ett extremt bra söktryck och vi ska känna oss hedrade över en del av de namn som är med. Många av de som söker nu sökte inte förra gången vi rekryterade ny näringslivschef och det är ett gott betyg för oss i Ale. Människor runt omkring oss märker att Ale vill vidare och att vi gör allt som krävs för ett bättre näringslivsklimat.

Något som är viktigt nu i intervjuerna och urvalet är att näringslivet är med från början. De har avgörandet för vem som blir ny chef. Deras önskemål är det absolut viktigaste på den här resan. Det är otroligt roligt att lämna över ansvaret till näringslivsrådet, våra företagare, och denna gången fungerar det lika bra som när vi rekryterade Jannike.

Ortsutvecklingsmöten 

Jag har varit på alla ortsutvecklingsmöten, utom två, Alvhem och Alafors dit jag inte hade möjlighet att komma. Något som är genomgående på alla ortsutvecklingsmöten är att Aleborna är mer positiva idag till allt som händer i kommunen och kommunens utveckling. Man kan se skillnader mellan orterna givetvis vad man prioriterar och värderar, mycket beroende på hur centralt och nära kommunikationer man bor. Det är viktigare med fungerande vägar och bredbandsutbyggnad i Hålanda än i Bohus, där man istället pratar mer skola.

Skola har överhuvudtaget pratats om mer på alla våra ortsutvecklingsmöten och jag tycker att det är väldigt positivt att det har blivit en allt vanligare punkt på dagordningarna. Det är tillsammans vi förbättrar Ales skolor.

En annan viktig fråga, särskilt för Starrkärr, är 400 KW kabeln som planeras att byggas av Svenska Kraftnät. Vi i politiken arbetar på att skriva brev till vår infrastrukturminister Catarina Elmsäter-Svärd och Anna-Karin Hatt för att de ska påverka hur regleringsbrevet är skrivet. Regleringsbrevet styr hur statliga myndigheter ska arbeta. I Svenska Kraftnäts regleringsbrev står inte att de måste ta hänsyn till samhällsnyttan när de drar nya ledningar. Det gör exempelvis att Svenska Kraftnät inte vill gräva ner kabeln som planeras, så som vi vill att de ska göra för att kunna använda marken till privatbostäder, vacker natur och näringsverksamhet. De ser enbart att nedgrävning av kabeln blir en mycket dyrare investering, och utan att behöva se till samhällsnyttan är det prislappen som styr.

I både Älvängen och Nödinge förs positiva samtal om orternas utveckling, om förtätning och att vi behöver få fart på det, vi kan inte bara snacka om det längre. Vi kommer som ett led i det att anställa två centrumutvecklare som ska hantera projekten och se till att alla intresseägare, som äger olika fastigheter, drar åt samma håll.

Vi har haft samråd med vårt bolag Alebyggen och vi ser nu att de kommer loss i flera byggprojekt. De bygger, och planerar att bygga, främst i Alafors, Nol, Älvängen och Nödinge. På 4 orter är alltså Alebyggen nu igång och tar ganska stora kliv framemot att börja bygga. Det är väldigt glädjande eftersom vi har ett stort behov av lägenheter i Ale och nu är det äntligen på gång.