Mer pengar till skola och omsorg

Mer pengar

Skatteprognosen som kom senast visar på ännu fler positiva siffror. Lägger man samman prognoserna detta året får vi ytterligare 9 miljoner i skatteintäkter. Det betyder att vi är fler alebor, men framförallt att vi är fler alebor som arbetar. Det är fantastiskt roligt att se i arbetslöshetsstatistiken att vår arbetslöshet sjunker. Varje månad under 2014 har den sjunkit ytterligare och vi fortsätter göra insatser för att påskynda detta ytterligare. Detta gör ju att vi kan satsa ännu mer pengar på skola och omsorg här i Ale, så att vår kommun blir en ännu bättre kommun att bo.

I Ales skolor vill vi lära oss mer

125 lärare, rektorer och förskolelärare är med i arbetet i första skedet och många röster har menat på att detta borde gjorts för längesedan och att det är fantastiskt bra att nu görs. Ett första förslag från lärarna, som just nu arbetar intensivt i fokusgrupper, ska komma till oss i politiken innan sommaren och vi har fått ett väldigt bra gensvar. Många fler än vad som ”fick plats” har visat intresse och vill vara med i projektet.

Det finns mycket energi i grupperna och i politiken pratar vi om det här med stor förväntan. Vi ser fram emot att få se förslagen och hoppas att detta blir riktigt bra. Det är bråttom också, därför ska förslagen från lärarna och rektorerna in redan innan sommaren. Vi har många elever som inte har råd att vänta på en lång, krånglig och byråkratisk process innan det blir annorlunda tag, och genom detta visar vi redan att det kan gå fort när man har en bred politisk enighet.